Pusat KALAM tidak menyediakan kemudahan penginapan semasa konvensyen. Kami berharap anda dapat menguruskan penginapan dan pengangkutan sendiri untuk ke Fakulti Alam Bina. Pihak kami tidak bertanggung jawab ke atas apa-apa urusan penginapan dan pengangkutan anda. Berikut disenaraikan beberapa tempat penginapan yang boleh anda rujuk:

 

Lain-lain: