Hubungi KALAM

Pengarah,

Pusat Kajian Alam Bina Dunia Melayu
Centre for the Study Built Environment of the Malay World
B04, Fakulti Alam Bina
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM, Johor

telefon: 07-5530511
fax: 07-5566155
emel: utmkalam@gmail.com

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Selamat Datang ke KALAM wordpress!

Blog rasmi Pusat Kajian Alam Bina Dunia Melayu (KALAM) ini akan memaparkan aktiviti, perbincangan dan promosi dari masa ke semasa.

Jangan lupa untuk menyertai konvensyen dan pertandingan yang akan kami anjurkan!

hubungi kami melalui
emel: utmkalam@gmail.com
no.tel: 07-5530511

%d bloggers like this: