Struktur Organisasi

Pengarah Director
YM Dr Raja Nafida binti Raja Shahminan
 
Perkhidamatan & Perundingan Services & Consultation
PM Dr Syed Ahmad Iskandar Syed Ariffin
Penerbitan Publication
Dr Alice Sabrina Ismail
 
Perhubungan Korporat Corporate Relation
Dr Gurupiah Mursib
 
Juruteknik Kanan Senior Technician
En. Azman Mohamed
 
Pegawai Penyelidik Research Officer
Jamilia Mohd Marsin
Norazila Kamarulzaman
Ungku Nur Haniz binti Ungku Mohd Aziz
Fadhlina Ahmad@Taufik
 
Kumpulan Kajian Research Group
 
Pendidikan Warisan & Perkembangan Komuniti Heritage,Education & Community Studies
Dr Tareef Hayat Khan
 
Kajian Landskap Warisan  Landscape Heritage Studies
Dr Sapura Mohammad
 
Warisan Kemanusiaan & Sains Sosial Heritage Humanities & Social Science
Dr Fawazul Khair Ibrahim
 
Warisan & Sains Bangunan Heritage & Building Science
Dr. Eka Sediadi

Warisan Senibina & Perbandaran Architecture & Urban Heritage
Dr. Bagoes Wiryomartono

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Selamat Datang ke KALAM wordpress!

Blog rasmi Pusat Kajian Alam Bina Dunia Melayu (KALAM) ini akan memaparkan aktiviti, perbincangan dan promosi dari masa ke semasa.

Jangan lupa untuk menyertai konvensyen dan pertandingan yang akan kami anjurkan!

hubungi kami melalui
emel: utmkalam@gmail.com
no.tel: 07-5530511

%d bloggers like this: